Shaping the image of people with trisomy chromosome 21 in virtual space

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15503/emet.2022.85.95

Abstract

Thesis. We are increasingly shaping our image through computer-mediated communication (CMC). In managing the image of people with trisomy chromosome 21, it is essential to use the potential of CMC to acquire networking skills for people with trisomy 21 and to make optimal use of various self-presentation techniques through active participation in the virtual community.

The article answers how the presence in the virtual community of people with trisomy chromosome 21 is marked. A lot of good practices are observed. However, mistakes are also sometimes worth knowing about and  to be avoided.

Methods. The research material consisted of posts about people with trisomy 21 primarily on social networks and on forums and websites to which the authors of the profiles referred.   The content analysis method was used for the study.

Results. Problems concerning the image creation of people with trisomy can be located in three areas:

-perspective (the image of the subjects is created from the perspective of third parties, such as parents);

-goal (which is mainly to seek support for children with trisomy);

-a type of self-presentation content (content is reduced to portraying people with trisomy as lovely, likable people; focus on disability-related aspects, not content in everyday life, interests).

            The article also presents good image management practices and suggests directions for work on the self-presentation of people with chromosome 21 trisomy in social media.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Asociación Sindrome de Down de la República Argentina (2015). ASDRA: Karaoke syndrome,

Hollywood syndrome, Eighties syndrome, Princess syndrome, Messi syndrome.

Retrieved from: http://www.adeevee.com/2015/03/asdra-karaoke-syndrome-

hollywood-syndrome-eighties-syndrome-princess-syndrome-messi-syndrome-print/

Bieganowska 2015, „Welcome to the Real (?) World, Mr. Down”. Osoby z zespołem Downa

w wirtualnej przestrzeni – obcy czy cyfrowi tubylcy? [Welcome to the Real (?) World, Mr.

Down”. People with Down Syndrome in the virtual space – how not to be an alien] Edukacja

– Technika – Informatyka, 4 (6), 209-215.

Becker, E., (2015). 21 Beautiful Faces of Down Syndrome From Around the World, Parents,

Retrieved from: https://www.parents.com/blogs/special-needs/2015/03/20/down-

syndrome/21-beautiful-faces-of-down-syndrome-from-around-the-world/

Bobrek, J. (2001). Spadkobiercy Teuta. Ludzie i media. [Teut's heirs. People and media]

Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Crystal, D. (2006). Language and the Internet. Cambridge: Cambridge University Pres.

Goffman, E. (1956). The Presentation of Self in Everyday Life. Edinburgh: University of

Edinburgh Social Sciences Research Centre

Górska – Olesińska, M. (2008). CMC i elektroniczne dyskursy. Problemy metodologiczne. In:

E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk (ed.), Nowa audiowizualność – nowy paradoks

kultury? [New audiovisuality - a new cultural paradox?] (pp. 209-228). Kraków:

Wydawnictwo UJ

Gurak, L. J. (2004). Internet studies in the twenty-first century. In: D. Gauntlett, R. Horsley

(ed.), Web. Studies. 2nd edition. (pp. 24-33). London: Arnold.

Hiltz, S.R. Turoff, M. (1978). The Network Nation: Human Communication Via Computer.

Boston: Addison Wesley Publishing Company.

Jakubowska, L. (2011). Hermeneutic photography analysis in researching virtual self-

presentation. In: Jakubowska L. (ed.). Methods and Techniques of Cyberspace Research.

Theory and Practice (pp. 87-98). Legnica: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.

Witelona w Legnicy.

Jakubowska, L. (2011a). Konstruowanie tożsamości wirtualnej osoby znaczącej w

mikroświatach portali społecznościowych. In: M. Pryszmont-Ciesielska (ed.), Mikroświaty

społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji. [Social micro-worlds a challenge for

contemporary education]. (pp.27-40). Kraków: LIBRON.

Jakubowska, L. (2014). The opportunities to use self-presentation techniques on Internet blogs.

A hermeneutic content analysis. In: L. Jakubowska (ed.), Qualitative content analysis

in the research conducted in cyberspace. (pp.79-92). Legnica: PWSZ im. Witelona w

Legnicy

Jones, R. S. P., & Lewis, H. 2001. Debunking the pathological model – The functions of an

internet discussion group. Down Syndrome: Research & Practice, 6(3), 123-127.

Dwojnych A., (2017). Zespół Downa i popkultura. Wizerunki osób z niepełnosprawnością

intelektualną w serialach, [Down syndrome and pop culture. Images of people with

intellectual disabilities in television series]. Fragile, 1 (35).

Leary, M. (2007). Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. [Self

Presentation. Impression Management and Interpersonal Behavior]. Gdańsk: GWP.

Ruść I., (2007). Wizerunek osób z ograniczoną sprawnością w mediach, In: A. Brzezińska, Z.

Woźniak, K. Maj (ed.), Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy [People with limited disabilities in the labor market], Warszawa:

Wyd. SWPS „Academica”

Skotko, B.G., Levine, S.P., Goldstein, R. (2011). Self-perceptions from People with Down

Syndrome, American Journal of Medical Genetic, Part A 155, 2360–2369.

Scott, G. G., Ravenscroft, K. (2017). Bragging on Facebook: The Interaction of Content

Source and Focus in Online Impression Formation. Cyber Psychology, Behavior & Social

Networking, 20(1), 58-63.

Sieńko, M. (2012). Metapiśmienność jako warunek seiciowej wolności. In: M. Baranowski, B. Mika (ed.)., Społeczeństwo sieciowe – między wolnością a zniewoleniem

[Network society - between freedom and enslavement] (pp. 128-144). Poznań: Wyższa

Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.

Struck-Peregończyk, M. (2011)., Wizerunek osób niepełnosprawnych w środkach masowego

przekazu – zarys zjawiska. [The image of people with disabilities in the mass media - an

overview of the phenomenon]. Kwartalnik internetowy „komunikacja społeczna”, 4(8),22-

Lawrence, A. (2016). Why Does Wil Fly? That Dad Blog. A dads blog about life with his six

kids - one of which who is blessed with Down Syndrome and the ability of flight. Retrieved

from: http://thatdadblog.com/category/why-does-wil-fly/

Śladkowska, A. (2016), Praca to moje marzenie. Projekt Przystanek Szekspir. [Work is my

dream. Project Przystanek Szekspir]. Retrieved from:

https://praca.trojmiasto.pl/Praca-to-moje-marzenie-Projekt-Przystanek-Szekspir-n108131.html

Websites:

https://ds-int.org/

www.zespoldowna.info

kampaniespołeczne.pl

Downloads

Published

2023-11-30

How to Cite

Ślósarz, L. (2023). Shaping the image of people with trisomy chromosome 21 in virtual space. E-Methodology, 9(9), 85–95. https://doi.org/10.15503/emet.2022.85.95

Issue

Section

“On the Internet” – Research