A web portal by seniors, for seniors

Authors

  • Magda Wieteska Faculty of Pedagogy, University of Wroclaw, ul. J. W. Dawida 1, Wroclaw

Keywords:

late adulthood, old age, seniors, University of the Third Age, web portal, journalism workshop

Abstract

University of the Third Age at the University of Wroclaw connects students over the age of 60 interested in expanding areas of their psychophysical, intellectual, and creative activity. The workshop of journalism at the aforementioned university, conducted by the author of the article, has contributed to what the University of Wroclaw has to offer. The web portal created by the seniors and for the seniors at the classes of journalism has become a platform for the presentation and exchange of views and reflections between the participants of the workshop.

Downloads

Download data is not yet available.

References

. Brzezińska, A., & Brzeziński, J. (2001). Metodologiczne problemy ewaluacji programów profilaktycznych stosowanych wobec młodzieży [Methodological problems in the evaluation of prevention programmes applied towards the youth]. In: J. Ł. Grzelak, M. J. Sochocki (Eds.), Ewaluacja profilaktyki problemów dzieci i młodzieży [Evaluation of the prevention of problems of children and the youth] (pp. 117-145). Warszawa: Wyd. Fundacji ETOH: Pracownia Profilaktyki Problemowej.

. Fromm, E. (1989). Postawa twórcza [The creative attitude]. In: M. Malicka (Ed.), Twórczość czyli droga w nieznane [Creativity or a road to the unknown] (pp. 59-69). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

. Gołębniak, B. D. (2002). Uczenie metodą projektów [Teaching by the method of projects]. Warszawa: WSiP.

. Hrapkova, N. (2010). Seniorzy w rozszerzonej Europie [Seniors in an extended Europe]. In: Kobylarek, E. Kozak (Eds.), Starość u progu XXI wieku. Uniwersytety Trzeciego Wieku wobec problemów starzejącego się społeczeństwa [Old age on the verge of the 21st century. Universities of the Third Age in view of the problems of ageing society] (p. 133-137). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

. Jaroszewska, A. (2012). Internetowe fora dyskusyjne: nowa przestrzeń aktywności i źródło poznania polskich seniorów z perspektywy badań glottodydaktycznych [Online discussion boards: a new space for activity and a way of learning about polish seniors from a perspective of glottodidactics]. Acta Neophilologica, 14(2), 21-34.

. Nowicka, A. (Ed.). (2008). Wybrane problemy osób starszych [Chosen problems of elderly people]. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

. Peikert, J. (2011). Twórczość odmładza [Creativity rejuvenates]. Witryna UTW, 8, 5-7.

. Pędich, W. (2000). Postulaty Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego dotyczące opieki nad ludźmi starymi w reformowanym systemie ochrony zdrowia w Polsce [Demands of the Polish Society of Gerontology regarding care for the elderly people in the reformed healthcare system in Poland]. In: J. T. Kowaleski, P. Szukalski (Eds.), Sytuacja zdrowotna osób starych w Polsce – aspekt medyczny i społeczno-demograficzny [Health situation of elderly pople in Poland – medical and socio-demographic aspects]. Łódź: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

. Potocka, B., Nowak L. (2001). Projekty edukacyjne: poradnik dla nauczycieli [Educational projects: guide for teachers]. Kielce: Zakład Wydawniczy SFS.

. Semków, J. (2011). O późnej dorosłości słów kilka [A few words on late adulthood]. Kurier UTW, 20, 20-22.

. Straś-Romanowska, M. (2004). Późna dorosłość. Wiek starzenia się [Late adulthood. The period of ageing]. In: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (Eds.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Tom 2 [Psychology of human development. Characteristics of the periods of human life. Tome 2] (pp. 257-263). Warszawa: PWN.

. Stuart-Hamilton, I. (2000). Psychologia starzenia się [Psychology of ageing]. Poznań: Zysk i S-ka.

. Szmigielska, B., Bąk, A., & Hołda, M. (2012). Seniorzy jako użytkownicy Internetu [Seniors as Internet users]. Warszawa: PAN.

. The World Health Organization (WHO), http://www.who.int/en/.

Downloads

Published

2017-04-21

How to Cite

Wieteska, M. (2017). A web portal by seniors, for seniors. E-Methodology, 128–134. Retrieved from https://e-methodology.eu/index.php/e-methodology/article/view/10.15503.emet2016.128.134

Issue

Section

“With the Internet” – Projects