E-prescription - impediment or facilitation?

Authors

  • Roksana Kwietniewska Nursing Department, Faculty of Health Sciences, Wrocław Medical University Bartla 5, 51-618 Wrocław, Poland https://orcid.org/0000-0002-4123-5282
  • Iwona Zborowska Department of Gerontology, Faculty of Health Sciences, Wrocław Medical University Bartla 5, 51-618 Wrocław, Poland https://orcid.org/0000-0001-9495-9957
  • Anna Dąbek Department of Gerontology, Faculty of Health Science Wrocław Medical University Bartla 5, 51-618 Wrocław, Poland

DOI:

https://doi.org/10.15503/emet.2021.90.96

Keywords:

e-prescription, senior, digitization

Abstract

Aim. The aim of the study was to obtain information about the advantages and disadvantages of using an e-prescription and whether age is a determinant in the case of e-prescription use.

 

Methods. This study is used the method of diagnostic survey. An original questionnaire was used to collect the diagnostic material.  The study involved 94 respondents aged 18–92, who by filling in the proprietary electronic questionnaire indicated the advantages and disadvantages of e-prescription.

Results. The largest age group that participated in the study was the one which was aged  18–29 as it accounted for 26.6% of all participants, while seniors were in the minority, accounting for 7.9%. As for the place of residence, the dominant group were the inhabitants of rural  areas (54%). When analysing the education attained by the participants, most respondents had secondary education 40.4% (n=38) and higher education 30.9% (n=29). While focusing only on the group  of seniors, vocational education came first. 93.5% of respondents had no problem with the redemption of e-prescriptions. Satisfaction with the quality of services was indicated by 93.5% of the respondents, and only 1.1% were dissatisfied. People over 60 encountered the most problems with e-prescriptions; these resulted mainly from the inability to reach the clinic and losing the access code.

Keywords: e-prescription, senior, digitization

Downloads

Download data is not yet available.

References

Czerska, I., Trojanowska, A., & Korpak, T. (2019). Przyszłość opieki zdrowotnej w Polsce – nowe horyzonty [The future of healthcare in Poland ‒ newhorizons]. E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa.

Dąbrowska A., Janoś–Kresło, M. (2020). Polscy seniorzy na rynku usług e-zdrowia [Polish seniors in the e-health services market]. E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa.

Flis, M. (2020). E-recepta : element cyfryzacji publicznego systemu zdrowia [Electronic prescribing: case of digitization in the public healthcare system in Poland] Com.press. Media i komunikacja społeczna, 3(2), 6–23. https://compress.edu.pl/e-wydania/item/e-recepta-element-cyfryzacji-publicznego-systemu-zdrowia.

Kopański, Z. (2018). The benefits of using an e-prescription. Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue, 5, 32–34.

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/145683/romaszewski_et-al_the_benefits_of_using_an_e-prescription_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Korczak, K. (2014). Internetowe narzędzia wspomagające opiekę zdrowotną [Internet -basedhealthcaresupporttools]. Wydawnictwo Wolters Kluwer SA.

Kowalczyk, M., Hermanowsk,i T., &Kolasa, K. (2016). Badanie opinii polskich farmaceutów na temat perspektywy wdrożenia systemu e-recepty i elektronicznej dokumentacji medycznej [Pharmacists’ opinions on e-prescribing and the electronic health record system planned for Poland – a survey questionnaire]. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa42, 327–338. https://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z42_23.pdf.

Skroban, K., Skierniewska, M. (2019). E-wykluczenia osób starszych z aktywnego życia zawodowego [E-exclusions of elderly people from active working life]. Collegium of Economic Analysis Annals, 56, 361–377. https://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z56_24.pdf

Zieliński, T. (2020). E-recepta [E-prescription], Kurier Medyczny, 4, 28–29. https://www.termedia.pl/E-recepta,147,41298,1,0.html

Downloads

Published

2022-09-19

How to Cite

Kwietniewska, R., Zborowska, I., & Dąbek, A. (2022). E-prescription - impediment or facilitation?. E-Methodology, 8(8), 90–96. https://doi.org/10.15503/emet.2021.90.96

Issue

Section

“On the Internet” – Research

Most read articles by the same author(s)