Mobile apps used to assess and monitor nutritional status and malnutrition among seniors

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15503/emet.2021.106.111

Keywords:

malnutrition, eating disorders, apps, senior

Abstract

Introduction. The threat of progressive malnutrition as well as the consequences thereof among seniors have become more frequent. Systematic assessment of nutritional status becomes an indispensable element of actions towards elderly people. It allows for quick detection of risks and undertaking nutritional interventions. Unfortunately, malnutrition or threat of malnutrition is often undetected or neglected in treatment. Modern applications designed for the elderly and their caregivers may be helpful in monitoring nutritional status and taking corrective actions.

Aim & methods. The purpose of this study is to present the feasibility of remote assessment and monitoring of nutritional status with particular emphasis on the state of malnutrition. This paper attempts to present available applications for early identification of risks and initiation of nutrition interventions and actions based on analysis of solutions available or developing in Poland.

Results. In recent years, progress has been made in the field of e-health, with applications and programs dedicated to health and prevention that allow the users to increase control over their own health (Łukasik, 2021). There are applications available that allow one to calculate body weight, plan a diet, check the calorific value of products, their glycemic index, calculate the nutritional value of a meal or  analyse the body composition, thus effectively allowing the user to control malnutrition.

Conclusion. A senior care program for the prevention or treatment of malnutrition must involve a physician, a nurse, a dietician, a psychologist, a physiotherapist, as well as the caregiver of the elderly person and the senior themselves. In Poland, programs aimed at improving the health of seniors have been implemented, also in the area of malnutrition, but the scale of the problem is still large.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Shorbaji, N. (2022). Improving Healthcare Access through Digital Health: The Use of Information and Communication Technologies. A. Agrawal & S. Kosgi (Eds.), Healthcare Access (pp. 7–16). IntechOpen.

Błędowski, P., Grodzicki, T., Mossakowska, M., & Zdrojewski, M. (Eds). (2021). POLSENIOR 2 Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem [POLSENIOR 2 Research into specific areas of the health status of older people, including health-related quality of life]. Gdański Uniwersytet Medyczny.

Cybulski, M., Krajewska-Kulak, E. (2021). Wielkie zespoly geriatryczne [Large geriatric syndromes]. Edra Urban & Partner.

Francuzik, W., Paszkowski, J., Kłęk, S., Walkowiak, J., Borejsza-Wysocki, W., & Banasiewicz, T. (2019). Wpływ terapii żywieniowej w okresie okołooperacyjnym na stan odżywienia pacjentów chirurgicznych [The impact of preoperative nutritional therapy on postoperative nutrition status], Postępy Żywienia Klinicznego, 13(3), 5.

Gąsowski, J., Piotrowicz, K., Klimek, E., Kawczyńska, M. (n.d.). Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez stosowanie rozwiązań telemedycyny i e-zdrowia – geriatria Projekt usługi telemedycznej: model telemedyczny w dziedzinie geriatria – podsumowanie Raport z etapu IV (ostateczna wersja dokumentu) [Reducing social inequalities in health through the use of telemedicine and e-health solutions - geriatrics Project of a telemedicine service: a telemedicine model in the field of geriatrics - summary Report from stage IV (final version of the document)] https://zdrowie.gov.pl › zal › type › zal › dir › pub

Leij-Halfwerk, S., Verwijs, M. H., van Houdt, S., Borkent, J. W., Guaitoli, P. R., Pelgrim, T., Heymans, M. W., Power, L., Visser, M., Corish, C. A, & de van der Schueren, M. A. E. (2019). Prevalence of Protein-Energy Malnutrition Risk in European Older Adults in Community, Residential and Hospital Settings, According to 22 Malnutrition Screening Tools Validated for Use in Adults ≥65 Years. Maturitas, 126, 80–89. DOI: 10.1016/j.maturitas.2019.05.006

Łukasik, K. (2021). Cyfrowe zdrowie. Jak poprawić efektywność usług medycznych. https://pacjent.gov.pl/aplikacja-mojeikp

Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. https://pacjent.gov.pl/aplikacja-mojeikp

Si sztuczna inteligencja. https://www.sztucznainteligencja.org.pl/smartfon-walczy-z-glodem/

Sprawdzi twoje zdrowie. http://www.e-manus.pl/

Suliga, E., Kozieł, D., Głuszek-Osuch, M., Żak, M., & Głuszek, S. (2020). Zaburzenia stanu odżywienia u osób w starszym wieku: diagnostyka i postępowanie terapeutyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Zdalne monitorowanie zdrowia pacjenta. (2022). https://istelcare.pl/

Downloads

Published

2022-09-19

How to Cite

Dąbek, A., Klisowska, I., Seń, M., Zborowska, I., & Grabowska, B. (2022). Mobile apps used to assess and monitor nutritional status and malnutrition among seniors. E-Methodology, 8(8), 106–111. https://doi.org/10.15503/emet.2021.106.111

Issue

Section

“With the Internet” – Projects