Relational perspective in designing and conducting research into the Internet

Authors

  • Anna Buchner Institute of Applied Social Sciences, University of Warsaw and Digital Center [Centrum Cyfrowe]
  • Katarzyna Zaniewska Institute of Applied Social Sciences, University of Warsaw and Digital Center [Centrum Cyfrowe]

Keywords:

research into the Internet, qualitative research, relational perspective, research procedure, research tools, systematizing analysis, in-depth analysis.

Abstract

From the relational perspective, competent use of the Internet is defined as one that can improve the quality an individual’s life or the efficiency of an institution and, as a result, enable them to function more smoothly/easily in their area of interest (Fliciak, Growiec, Mazurek, 2013). Thus, research into the Internet cannot be restricted to the online activities of the research participants and requires a broader, relational perspective.  In the article, we draw from our unique experiences of designing, conducting and analysing research into the Internet with the use of the relational approach. The word “Internet” is used here primarily with reference to the field of research and somewhat less to the manner in which research is carried out. This is to say that the Internet constitutes the research environment and, above all, the research subject, whereas the use of Internet methodology is of secondary importance. The methodology is by no means key. For it is not because of the methodology employed that research is classified as “Internet research”. Nor is it necessary to employ Internet tools in the research into the Internet.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

. Geertz, C. (2005). Interpretacja kultur. Wybrane eseje [The interpretation of cultures selected essays], Ktaków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

. Fatyga, B., Górniak, K., & Zieliński, P. (2000), DWIE EUROPY. Młodzi Niemcy i młodzi Polacy - wzajemne postrzeganie pod koniec wieku [TWO EUROPE. Young Germans and young Poles - mutual perception of the end of the century] Warszawa: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Badań nad Podstawami Demokracji.

. Filiciak, M., Mazurek, P., & Growiec, K. (2013). Korzystanie z mediów a podziały społeczne. Kompetencje medialne Polaków w ujęciu relacyjnym [The use of media and social divisions. Poles’ media competences from a relational perspective]. Warszawa:

Centrum Cyfrowe: Projekt Polska. Retrieved from

http://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/215/korzystanie%20z%20mediow%20a%20podzialy%20spoleczne.pdf?sequence=3.

. Filiciak, M., Danilewicz, M., Buchner, A., & Zaniewska, K. (2012), Tajni kulturalni. Obiegi kultury z perspektywy twórców sieciowych węzłów wymiany treści [Undercover agents of culture. Cultre circuts from the perspective of content exchange hubs creators]. Warszawa: Centrum Cyfrowe: Projekt Polska. Retrieved from http://www.ngoteka.pl/bitstream/handle/item/146/Tajni_Kulturalni_Raport.pdf?sequence=1.

. Gurycka, A. (1996) Typologie i funkcje obrazu świata w umyśle człowiek [Typology and functions of the image of the world in the mind of man]. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

. Goffman, E. (2010) Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia [Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience]. Nomos: Kraków.

. Robin, R. (1980), „Badanie pól semantycznych: doświadczenia Ośrodka Leksykologii Politycznej w Saint – Cloud”. In: M. Głowiński (Ed.), Język i społeczeństwo [Language and Society] (pp. 252-281). Warszawa: Czytelnik.

. Malinowski, B. (1981) Argonauci Zachodniego Pacyfiku, Dzieła, t. III [Argonauts of the Western Pacific, Collected Works, Vol. III]. Warszawa: PWN.

. Konecki, K. (2000) Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana [Studies of the methodology of qualitative research. Grounded Theory]. Warszawa: PWN.

. Kłosiński, M. (1994) Obraz bezrobocia i bezrobotnych w polskiej prasie [Image of unemployment and the unemployed in the Polish press]. Kultura i społeczeństwo, 3,

-156.

Downloads

Additional Files

Published

2017-04-21

How to Cite

Buchner, A., & Zaniewska, K. (2017). Relational perspective in designing and conducting research into the Internet. E-Methodology, 25–40. Retrieved from https://e-methodology.eu/index.php/e-methodology/article/view/10.15503.emet2016.25.40

Issue

Section

“About the Internet” – Theory